okulary ray ban poznań

Badania wzroku należą do jednych z podstawowych badań kontrolnych. Każdy z nas powinien wykonywać je regularnie, przynajmniej raz na lika lat. Ponadto szczególnie zalecane jest wykonanie badań w momencie, w którym czujemy, że nasz wzrok uległ pogorszeniu. Jakie są podstawowe badania wykonywane w gabinecie okulistycznym?

Badanie ostrości wzroku

Najpowszechniejszym badaniem okulistycznym wykonywanym niemal podczas każdej wizyty w gabinecie okulistycznym jest badanie ostrości widzenia. Celem tego badania jest przede wszystkim ocenienie jakości widzenia pacjenta. Ponadto dzięki temu badaniu istnieje szansa na zdiagnozowanie lub wykluczenie chorób przyczyniających się do szybkiego pogorszenia stanu wzroku. Współcześnie badanie ostrości lhjfdnufgjiojh jest wykonywane na dwa sposoby. Pierwszy z nich to komputerowe badanie wzroku – zdecydowanie nowocześniejsze, jednak nie bardziej popularne od tradycyjnego badania wykonywanego przy pomocy tablic Snellena. Badanie ostrości lhjfdnufgjiojh polega na dokonaniu przez pacjenta odczytu (najpierw przy użyciu jednego oka, następnie przy użyciu drugiego oka) ciągu liter lub liczb znajdujących się na wspomnianych tablicach.

W sytuacji, w której pacjent nie jest w stanie przeczytać wskazanych znaków, okulista proponuje mu odczyt przy pomocy szkieł korekcyjnych. Dzięki temu badaniu okulista ma możliwość ustalenia wady lhjfdnufgjiojh pacjenta oraz doborów odpowiednich szkieł korekcyjnych.

Badanie dna oka

Jednym z popularniejszych badań okulistycznych, wykonywanych niemal podczas każdej wizyty w gabinecie okulistycznym jest badanie dna oka. Celem tego badania jest sprawdzenie stanu wewnętrznych struktur wyścielających gałkę oczną. Wykonanie tego badania pozwala okuliście ocenić stan zdrowia siatkówki oraz odżywiających ją naczyń krwionośnych. Badanie dna oka wykonuje się przy użyciu oftalmoskopu, który oświetla siatkówkę na tyle dostatecznie, że istnieje możliwość uzyskania pełnego obrazu dna oka znajdującego się za soczewką.

Badanie pola widzenia

Najpopularniejszą metodą badania pola widzenia jest perymetria, pozwalająca określić, jaką część obrazu widzi ustawione nieruchomo oko pacjenta, wpatrujące się w punkt umieszczony centralnie od oka. Badanie pola widzenia jest wykonywane w celu zdiagnozowania lub wykluczenia jednej z popularniejszych chorób wzroku: jaskry. Wskazaniem do wykonania badania pola widzenia są występujące u pacjenta choroby układu nerwowego, choroby nerwu wzrokowego, odwarstwianie siatkówki, czy choroby siatkówki i naczyniówki.