https://www.dagrasso.pl/sosnowiec-zagorze/kontakt

Elementem polityki sieciowych restauracji jest organizowanie specjalnych cykli szkoleń oraz kursów, które mają zapewnić personelowi najwyższe kwalifikacje. Jeśli w firmie pojawiają się jakieś zmiany, na przykład związane z menu, stosowanymi technikami przyrządzania potraw lub organizacją pracy, załoga musi zostać o tym poinformowana. Równocześnie trzeba przeprowadzić szkolenia, dzięki którym zespół będzie mógł nabyć wszelkie nowe i przydatne umiejętności. W praktyce za organizację takich zajęć odpowiadają zazwyczaj kierownicy regionu.

Mogą oni prowadzić szkolenie lub przekazać pracownikom materiały do nauki. Coraz częściej w ramach unowocześnień oraz redukcji kosztów moduły szkoleń są realizowane online, za pośrednictwem internetu. Każdy z pracowników zapozna się z materiałami siedząc wygodnie przy własnym komputerze. Potem wystarczy zorganizować egzamin, najczęściej w formie testu, z którego zaliczeniem nikt nie powinien mieć problemu.

Zazwyczaj wdrożenia nowych rozwiązań i związane z tym szkolenia odbywają się średnio raz na pół roku.